VELKOMMEN

Vi bistår mennesker, organisasjoner og virksomheter.

Et av Norges fremste fagmiljø innen strafferett, barnerett og familierett.

Advokatene i Larsen & Co er spesialiserte prosedyreadvokater med bred erfaring innen strafferett og sivile tvister.

Høy integritet
og faglig dyktighet

Prosedyre

Hos Larsen & Co har vi lang erfaring med å føre saker for retten, og nyter anerkjennelse i domstolene. Flere av våre advokater har verv som faste forsvarere og faste bistandsadvokater, og har møterett for Høyesterett.

Rådgivning

Vi rådgir både privatpersoner, organisasjoner og mindre- og mellomstore selskaper. Vi er trent i strategisk tenkning, i å søke etter de gode løsningene, og søker alltid å oppnå de beste resultatene for våre klienter.

Mekling

Ikke alle tvister løses best i rettssalen. Mekling gir mulighet til å anlegge et bredere perspektiv enn det rent rettslige. Blant våre advokater er sertifiserte advokatmeklere.

Prosedyre for domstolene, rådgivning og mekling.

Alle saksområder

Advokatfellesskapet
Larsen & Co

Vi mener at alle som trenger det, skal ha tilgang til juridisk bistand av høy kvalitet